PORTFOLIO > SCULPTURE

White detail
White detail
horse hair
4' x 4" x 27"
2013